De Fontein:
hervormde wijkgemeente in Nijkerk

Leven uit de genade van God

De Fontein is verbonden aan de Hervormde Gemeente in Nijkerk, onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland. Dat is de grootste protestantse kerk in Nederland.

Onze gemeente met veel jonge gezinnen en kinderen bestaat sinds 2000 en telt ruim 2000 leden.

Eigen positie

De Fontein is een wijkgemeente die een eigen positie inneemt binnen hervormd Nijkerk. De gemeente weet zich verbonden met de hervormde kerkelijke traditie.

Zij leeft uit de genade van God, zoals herontdekt in de Reformatie. Dat klinkt door in de preek en in liedkeuze waarvoor wordt geput uit de rijke bron aan christelijke liederen.

Navigeer direct naar

[listmenu menu=”De Fontein”]

Meer over De Fontein

Hoe ziet een kerkdienst eruit?

Wilt u ‘proeven’ hoe De Fontein haar geloof in God viert? Kom dan naar een van de kerkdiensten op zondag. De eerste kerkdienst wordt gehouden om 8.45 uur. De tweede kerkdienst begint om 10.30 uur. De dienst ‘s avonds is om 18.30 uur.

Identiteit: waar staat De Fontein voor?

De identiteit van onze gemeente kan duidelijk worden gemaakt  aan de hand van twee woorden: reformatorisch en evangelisch. Hoe zien wij dit vertaald richting onze gemeente? Lees verder hoe wij aankijken tegen de preken, de dienst en gemeente.

Predikant, pastoraal team en kerkenraad

De Fontein beschikt over een eigen predikant, ds. T.C. Verhoef, een pastoraal team en een kerkenraad. Ieder lid stelt zich aan u voor en ze zijn te benaderen voor specifieke vragen. Lees meer over onze medewerkers op de speciale pagina.

Het gebouw

Het gebouw van De Fontein heeft veel bijzondere aspecten. Zowel de totale architectuur, het witte kruis op het dak als de bijzondere ramen. Bekijk de foto-impressie voor een mooie beleving.

Orgel

Het unieke orgel in De Fontein heeft een warme klank. Het is gebouwd door de Sloveense orgelmaker Anton Škrabl. Desondanks heeft het orgel een Nederlandse bouwwijze en klankkleur.

Stiltecentrum

Gebed is de motor van onze gemeente. Op zondag is er een gebedssamenkomst. Daarnaast is het mogelijk persoonlijk te bidden of voorbede te laten doen in het speciale stiltecentrum in de fontein.

Diaconie

De Bijbel roept op medemensen in nood te helpen. De diaconie is de helpende hand van onze gemeente. Zij is op vele fronten actief. U kunt terecht bij de Diaconie voor meerdere hulpvragen.

Kerkomroep

De kerkdiensten van De Fontein zijn live mee te beleven en terug te kijken via Kerkomroep.nl. Het is mogelijk voor leden om mee te kijken via een live-verbinding. Vraag hiervoor een speciale code op.

Meer informatie over bijzondere diensten