De kerkenraad heeft in de strijd tegen het op zich heen grijpende coronavirus alle activiteiten en bijeenkomsten voor 18-plussers in de kerkruimten van De Fontein geschrapt. Uitzondering vormen de kerkdiensten waarin tot nader order per dienst maximaal 30 bezoekers...