Aanstaande zondag, 20 oktober, is het Michazondag: duizenden kerken wereldwijd staan in hun diensten stil bij sociale en ecologische gerechtigheid, ook De Fontein. Michazondag is geïnspireerd op Micha 6: 8: ‘Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van...