De Fontein: uitvaart

 

Kerk kan van betekenis zijn bij uitvaart

Bij een overlijden kán de kerk van betekenis zijn door woorden en rituelen te geven bij het afscheid van een dierbare.

Vroeger werden mensen in de kerk begraven, later rond de kerk. Zo is de kerk eeuwenlang bij het begraven van mensen betrokken geweest.

Een goed afscheid

Het begraven van een dode is een weldaad die je iemand bewijst, net als bijvoorbeeld het bezoeken van een zieke en het troosten van een bedroefde.

Je laat iemand niet achter, maar verzorgt hem of haar tot het allerlaatste moment. Wanneer je met een goed gevoel terug kunt denken aan de uitvaart komt dit de rouwverwerking ten goede.

Uitvaartdienst

Nabestaanden weten niet altijd welke rol de kerk kan spelen bij de uitvaart. Achteraf is er vaak de ontdekking en de dankbaarheid dat de kerk woorden en rituelen tot haar beschikking heeft die juist nu hun waarde bewijzen.

In een uitvaartdienst zal aandacht zijn voor wie de overledene is geweest.

De voorganger kan samen met familieleden en/of vrienden invulling aan dit gedeelte geven.

Daarnaast klinkt een tekst uit de Bijbel. Het leven van de overledene wordt in het licht van Gods geschiedenis met mensen geplaatst.

Dankbaarheid

In gebeden zal dankbaarheid klinken voor het leven van de overledene. Verdriet en pijn worden verwoord.

Aan het einde van de uitvaart wordt het lichaam uit handen gegeven, losgelaten, en toevertrouwd aan de Eeuwige.