De medewerkers van De Fontein 

De Fontein beschikt over een eigen predikant, ds. T.C. Verhoef, een pastoraal team en een kerkenraad. Zij geven leiding aan de gemeente.

Ds. T.C. Verhoef

Ds. T.C. Verhoef

Predikant

Vaste predikant van De Fontein is dominee T.C. Verhoef.

Hij gaat voor in de meeste kerkdiensten op zondag, geeft ook catechese – onderwijs uit de Bijbel – en verleent pastorale zorg.

E-mail dominee@defontein-nijkerk.nl

Ina de Heer-de Zwaan

Ina de Heer-de Zwaan

Kerkelijk bureau/beheer De Fontein

Ina de Heer: eerste aanspreekpunt voor alle vragen over De Fontein.

Bij haar kunt u ook terecht voor het beheer en het gebruik van het kerkgebouw.

Tel.: 06-57174657
e-mail: kerkelijkbureau@defontein-nijkerk.nl

Liselot Zuur-van Delden

Liselot Zuur-van Delden

Pastoraal werker huwelijk & gezin

Liselot Zuur-van Delden richt zich op gezinnen en echtparen.

Wil je kennismaken, je relatie verdiepen/verstevigen of loop je binnen je gezin ergens tegen aan?

Tel.: 06-44662356.
E-mail: pastoraalwerker@
defontein-nijkerk.nl

Gerliene van Olderen

Gerliene van Olderen

Pastoraal werker ouderen

Gerliene van Olderen werkt onder en met de ouderen van De Fontein.

Is ouder worden voor u een opgave of een bijzondere gave? Ik praat er graag met u over.

Tel.: 06-43502464
E-mail: ouderenpastor@defontein-nijkerk.nl

Angelique van Wijk

Angelique van Wijk

Jongerenwerker

Met haar man Arno zet Angelique zich in voor de jongeren in De Fontein. Zij is aanspreekpunt.

Wij willen jongeren een veilige plek bieden om te ontdekken wie Jezus voor hen is.

Tel.: 06-81627023
E-mail: jongerenwerker@ defontein-nijkerk.nl

Kerkenraad

Binnen De Fontein geeft de kerkenraad leiding aan de gemeente. Die bestaat uit predikant, ouderlingen en diakenen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het toezicht op en de opbouw van de gemeente.

‘Soorten’ ouderlingen en diakenen

Pastorale ouderlingen dragen zorg voor de gemeenschap. Zij gaan op bezoek bij gemeenteleden.

Jeugdouderlingen zijn speciaal aangesteld voor de zorg aan jongeren. Zij werken samen met de jongerenwerker en een speciale jeugdcommissie.

De ouderling gemeenteopbouw probeert, in samenwerking met anderen, de groei en bloei van de gemeente te stimuleren.

Kerkrentmeesters dragen zorg voor de gebouwen en de financiën.

Diakenen organiseren financiële of andere vormen van steun aan mensen in een moeilijke positie. Ook verzorgen zij de zondagse collecten.

Jeugddiakenen doen hetzelfde als diakenen, maar richten zich daarbij op de jongeren in de gemeente.