Identiteit

De Fontein: reformatorisch en evangelisch

Jezus is het fundament van ons bestaan. De identiteit van hervormde wijkgemeente De Fontein wordt bepaald door één naam: Jezus Christus.

De Fontein spreekt de Bijbel na die zegt: wie gelooft in Jezus, de zoon van God, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven. Dat betekent: voor altijd leven bij Hem, de bron van liefde. 

Zonden worden niet meer aangerekend, omdat Jezus voor ons stierf aan het kruis. Dankzij Hem ‘staan’ wij recht voor God. Hij is het fundament van ons bestaan, in leven en sterven.

Verduidelijking

De identiteit van onze gemeente kan duidelijker worden gemaakt  aan de hand van twee woorden: reformatorisch en evangelisch.

Reformatorisch

De Fontein ziet de Bijbel als enige bron voor de prediking en het geloof. De gemeente staat in de traditie van de Reformatie, een kerkelijke hervormingsbeweging uit de zestiende eeuw. Die stelde de genade van God in Jezus Christus weer voorop.

Kernwoorden: Alleen de Bijbel (is de bron van ons geloof – sola scriptura), alleen de genade (van Jezus Christus behoudt ons – sola gratia), alleen het geloof (in Jezus redt ons – sola fide).

Evangelisch

In De Fontein is een positieve invloed van de evangelische beweging merkbaar: de Bijbel is geen theoretisch boek, maar heeft consequenties voor onze dagelijkse geloofspraktijk; een nadruk op een persoonlijke band met Jezus en aandacht voor het werk van de Heilige Geest.

Preken

In de preken komt de volle breedte van de Bijbel aan de orde, in voor iedereen begrijpelijke taal.De nadruk ligt niet alleen op Jezus’ offer voor onze zonden, maar ook op de noodzaak van een aan Hem toegewijde levenswandel.

De gemeente verlangt ernaar kinderen en jongeren een ruime plaats te geven. De Fontein wil een kindvriendelijke en toegankelijke gemeente zijn.

Gemeente

Onze gemeente komt elke zondag samen om naar Gods Woord te luisteren en om Hem te aanbidden en te danken. Ook om elkaar te ontmoeten in geloof.

Volgens de Bijbel is de gemeente het lichaam van Christus. Daarom doet De Fontein een appel op gemeenteleden om hun gaven en talenten in te zetten, binnen en buiten de gemeente.

Aangespoord door de Heilige Geest ziet De Fontein het als haar opdracht de verzoenende liefde van God door te geven aan andere mensen.

Navigeer direct naar

[listmenu menu="De Fontein"]