De kerkdiensten 

Twee diensten op zondagochtend

Vanwege de groei van de gemeente zijn er op zondagochtend twee kerkdiensten. Ook ’s avonds is er een dienst.

Wilt u ‘proeven’ hoe De Fontein haar geloof in God viert? Kom dan naar een van de kerkdiensten op zondag.

De eerste kerkdienst wordt gehouden om 8.45 uur.
De tweede kerkdienst begint om 10.30 uur.
De dienst ’s avonds is om 18.30 uur.

De preek

De meeste diensten verlopen volgens een vast recept: zingen, bidden, lezen uit de Bijbel, een preek, een collecte en tot slot krijgen de bezoekers Gods zegen mee.

De dominee die voorgaat opent de Bijbel (Gods Woord), leest een gedeelte en houdt daarover een preek. Daarbij verwachten hij en de toehoorders dat de Heilige Geest met zijn boodschap van genade weet door te dringen tot de harten van mensen.

Muziek en zingen

De Fontein houdt van muziek en zingen. Een organist en een pianist begeleiden de gemeentezang. Geregeld zorgt een combo voor vocale ondersteuning.

Naast de aloude psalmen zingt de gemeente gezangen en liederen uit diverse liedboeken en bundels: het Liedboek voor de Kerken, Opwekking, Op Toonhoogte en de Evangelische liedbundel.

Koffiedrinken

Twee keer per maand is er in de hal van de kerk tussen de twee diensten tijd voor gesprek en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.

Speciale diensten

Regelmatig houdt De Fontein speciale diensten: een dienst voor heel het gezin, een kinderdienst en een jeugddienst.

Navigeer direct naar

[listmenu menu="De Fontein"]