06 - 57 17 46 57

De kerkdiensten 

Twee diensten op zondagochtend

Vanwege de groei van de gemeente, zijn er op zondagochtend twee kerkdiensten. Ook ‘s avonds is er een dienst.

Wilt u ‘proeven’ hoe De Fontein haar geloof in God viert? Kom dan naar een van de kerkdiensten op zondag.

De eerste kerkdienst wordt gehouden om 8.45 uur.
De tweede kerkdienst begint om 10.30 uur.
De dienst ‘s avonds is om 18.30 uur.

De preek

De meeste diensten verlopen volgens een vast recept: zingen, bidden, lezen uit de Bijbel, een preek, een collecte en tot slot krijgen de bezoekers Gods zegen mee.

De dominee die voorgaat opent de Bijbel – Gods Woord – en houdt daar een preek over. Daarbij verwachten hij en de toehoorders dat de Heilige Geest met zijn boodschap van genade weet door te dringen tot de harten van mensen.

Muziek en zingen

De Fontein houdt van muziek en zingen. Een organist en een pianist begeleiden de gemeentezang. Geregeld zorgt een combo voor vocale ondersteuning.

Naast de aloude psalmen zingt de gemeente gezangen en liederen uit diverse liedboeken en bundels: het Liedboek voor de Kerken, Opwekking, Op Toonhoogte en de Evangelische liedbundel.

Koffiedrinken

Twee keer per maand is er in de hal van de kerk tussen de twee diensten tijd voor gesprek en ontmoeting onder het genot van een kopje koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.

Speciale diensten

Regelmatig houdt De Fontein speciale diensten: een dienst voor heel het gezin, een kinderdienst en een jeugddienst.

Kinderen tijdens de dienst

De Fontein draagt kinderen, en hun ouders, een warm hart toe. Voor hen zijn er speciale voorzieningen.

Kinderoppas

Voor de kinderen tot en met 4 jaar is er tijdens de ochtenddiensten oppas. Voordat de dienst begint kunt u uw kinderen naar de daarvoor aangewezen zalen van onze kerk brengen.

Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool is er een kindernevendienst.

Het woord ‘neven’ betekent naast. Omdat sommige onderdelen van de dienst te moeilijk zijn, komt deze leeftijdsgroep samen in ruimtes elders in de kerk.

De kinderen verlaten de kerkzaal vlak voor de preek begint. Zij luisteren naar een Bijbelverhaal, en maken een werk.

Daarna komen ze enthousiast terug in de kerk om te delen in de zegenbede die tot slot van de dienst wordt uitgesproken.

X