Dopen in De Fontein

 

Teken van Gods liefde

Binnen De Fontein wordt de doop aan kinderen bediend, als teken van Gods trouw en liefde.

Daarnaast is er ruimte voor volwassenen om zich te laten dopen, nadat ze belijdenis hebben gedaan van hun geloof. Zij zijn dan niet als kind al gedoopt.

Voor in de kerk staat een doopvont. Dopen gebeurt met water. Het is een teken van reiniging, een symbool waarmee God zegt dat Hij onze zonden wil afwassen. Dat gunnen wij onze kinderen: God spreekt zijn trouw en liefde uit, nog voor zij zelf kunnen spreken.

Nieuw begin

Met de christelijke doop horen mensen bij Jezus. Een teken van een nieuw begin. God neemt iemand die gedoopt is op in het verbond dat Hij volgens de Bijbel sloot met mensen.

Wie gedoopt is, hoort bij al die mensen die samen de kerk vormen.

Praktisch

Ongeveer twee weken voor de doopdienst vindt met de ouders een doopgesprek plaats.

Zij nemen daarvoor mee: het trouwboekje, het geboortekaartje en een dooptekst. Dat is een Bijbeltekst die de ouders aan hun kind willen meegeven.

Voor informatie en opgave: scriba@defontein-nijkerk.nl

Navigeer direct naar

[listmenu menu=”De Fontein”]