Huwelijk in De Fontein

 

Huwelijkssluiting in De Fontein

Op je trouwdag een zegen over je huwelijk te vragen in de kerk. Daar zijn goede redenen voor te bedenken.

Mensen die gaan trouwen zoeken steun. Het huwelijk is tenslotte meer dan het sluiten van een contract. Het is een levensverbintenis die je in principe voor altijd aangaat.

De kerk belijdt dat het huwelijk een door God geschonken mogelijkheid is. In de trouwdienst beloven man en vrouw elkaar trouw voor het aangezicht van God.

Ze vragen zijn zegen over hun huwelijk waarbij, naast de genodigden, de kerkelijke gemeente aanwezig is.

Locatie

De Fontein hanteert de regel dat een huwelijksinzegening plaatsvindt in een gebouw dat normaal als kerkgebouw dienst doet.

Wanneer men op een andere locatie trouwt, dient het gebouw ‘kerkwaardig’ en toegankelijk te zijn voor gemeenteleden die de dienst willen bijwonen.

Voorbereiding

Het is raadzaam vroegtijdig (minimaal 4 maanden voor de beoogde trouwdatum) contact op te nemen met dominee en scriba. 

Meer informatie: dominee@defontein-nijkerk.nl, scriba@defontein-nijkerk.nl

Huwelijkskring

Na het trouwen biedt De Fontein een huwelijkskring aan. Daarbij gaat onze gemeente ervan uit dat deze cursus inderdaad gevolgd gaat worden.

Meer informatie: huwelijkskring@defontein-nijkerk.nl

Navigeer direct naar

[listmenu menu=”De Fontein”]