Geloof?

Wilt u meer weten over het christelijk geloof?

In onze gemeente De Fontein leven wij uit de liefde van God, die Hij volgens de Bijbel heeft laten zien in zijn zoon Jezus Christus.

In De Fontein, neemt Jezus Christus een centrale plaats in. Volgens de Bijbel stierf Hij uit liefde voor ons aan een kruis. Dat leidde tot herstel van de relatie tussen God en ons.

In het Bijbelboek Johannes 3:16, staat: ‘Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.’

Jezus leeft…

Toen God de aarde schiep, was alles oké. Maar de mens koos tegen God, voor zichzelf, waardoor er zonde in de wereld kwam.

De gevolgen zie je overal: oorlog, honger, ellende. Ook in mensenlevens, naast veel mooie dingen: pijn, verdriet, eenzaamheid.

God stuurde zijn zoon Jezus naar de aarde die aan de macht van de zonde een einde maakte. Dat gebeurde toen Hij na drie dagen opstond uit de dood. Jezus leeft!

 

Gesprek?

Hebt u vragen, wilt u meer weten of een gesprek? Neem contact op via dominee@defontein-nijkerk.nl

Waar wij voor staan

De Fontein weet zich verbonden met de kerk zoals die vanaf het begin van het christendom bestaat.

De christelijke kerk zette al vroeg de kern van het geloof op papier, hieronder in een eenvoudige versie:

Wij geloven in de Here God,
onze Vader, die alles gemaakt heeft:
de wolken, de bloemen, de dieren en de mensen.

Zo machtig is Hij!

Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God,
die geboren werd in de stal van Betlehem,
die gestorven is aan het kruis en daarna begraven is.
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood.

Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan
en dat Hij terugkomt op aarde,
om alles nieuw te maken.

Wij geloven in de Heilige Geest,
die gekomen is op het pinksterfeest
en die wonen wil in ons hart.

Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen:
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,
waar we allemaal thuis horen.

Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil,
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn.

t

Vragen, vragen en nog eens vragen

Het geloof roept vragen op. Hoe kun je bewijzen dat God bestaat? Hoe zit het met het lijden in de wereld? Wat gebeurde er precies met Pasen?

Als gemeente willen we eerlijk zijn: op veel vragen hebben wij geen pasklare antwoorden. De vragen die bij u bovenkomen, leven ook bij christenen. Maar we kunnen er wel samen over nadenken.

Extra informatie

Wilt u zich verdiepen in het christelijk geloof, moeilijke vragen en mogelijke ‘antwoorden’, klik dan op onderstaande linkjes met extra informatie en filmpjes:

U kunt ook contact opnemen met iemand van onze gemeente: dominee@defontein-nijkerk.nl

 

U

Alpha: maak kennis met het christelijk geloof

   Wat is Alpha?
Alpha biedt iedereen de mogelijkheid om in tien bijeenkomsten en een weekend op een ontspannen manier te ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt.
De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook leuk! Meer dan 25 miljoen mensen wereldwijd hebben de cursus inmiddels gevolgd.Je bent welkom zoals je bent, of je nu wel, niet of een beetje gelooft.Er is alle ruimte om je vragen en ideeën te delen.

Hoe werkt Alpha?
Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit 3 onderdelen:

 • Ontmoeting: Elke Alpha avond begint met een gezellige, gezamenlijke maaltijd om elkaar beter te leren kennen en vriendschappen op te bouwen.
 • Inleiding: Daarna is er ruimte voor een korte inleiding. De inleiding inspireert om meer vragen te stellen. Elke week wordt er een thema van het christelijk geloof behandeld. Zo ontdekken we samen de basis van het christelijke geloof. 
 • Kleine groep: In je eigen kleine groep ga je in gesprek over het onderwerp van de avond. Deel je gedachten over geloof en het leven en hoor wat de rest denkt. Voel je vrij om te zeggen wat je wil!

 Data & tijden:: Van harte welkom om eens te komen kijken of het wat voor u/jou is op de eerstvolgende startavond:

 

 • Datum:       woensdag 18 september
 • Tijd:             18.30 uur – 21.30 uur
 • Locatie:       De Fontein
                       Kuyperstraat 2,  Nijkerk
 • Extra info:   kosteloos

Meld je aan via: alphacursusfonteinnijkerk@gmail.com

of kom de eerste avond gerust kijken/meebeleven.
Meer informatie? Kijk op www.alphacursus.nl ( ook hier kun jij je aanmelden)

w

De Huiskamer: aandacht en ontmoeting

De Huiskamer is een ruimte van rust, aandacht en ontmoeting. Een ‘inloophuis’ voor een kop koffie/thee, een persoonlijk gesprek en gebed.

Openingstijden

Vrijdag: 14.00-17.00 uur
Vrijdag: 19.30-20.30 uur (stadsgebed)
Zaterdag: 14.00-17.00 uur

Locatie 
De Huiskamer is gevestigd aan de Oosterstraat 2a in Nijkerk, in het steegje tussen de Zeeman en Hunkemöller.

Gebedsbijeenkomst
Elke vrijdag wordt in De Huiskamer een gebedsbijeenkomst gehouden. Er wordt onder meer gebeden voor de Nijkerkse samenleving.

De Huiskamer werkt elk jaar mee aan:

 • de Nationale Gebedsdag
 • Week van Gebed

Initiatief groot aantal kerken

De Huiskamer is een initiatief van de stichting Huis van Ontmoeting en Gebed. Deze ontmoetingsplek in het centrum van Nijkerk wordt gesteund door een groot aantal kerken in Nijkerk:

De Fontein, De Kandelaar, Grote Kerk, Opstandingskerk, De Ark, Kruiskerk, Gereformeerde Kerk vrijgemaakt (Oost en West).

Meer informatie: www.huiskamernijkerk.nl