Is er sprake van ziekte, hebt u zorgen of behoefte aan een gesprek? Of wilt u dat er voorbede wordt gedaan? Binnen onze gemeente bestaat een aantal mogelijkheden voor pastoraal contact:

– Neem contact op met uw sectieouderling of met onze dominee T.C. Verhoef, tel: 033- 2584644, e-mail: dominee@defontein-nijkerk.nl.

– Ook kerkelijk werker Liselot Zuur is beschikbaar als u van zich af wilt praten of samen wilt bidden. Mob. tel. 06-44662356, e-mail: pastoraalwerker@defonteinnijkerk.nl.

– Onze gemeente is ingedeeld in kerngroepen. Daarop kunt u ook een beroep doen. Gegevens en telefoonnummers zijn te vinden op het besloten deel van onze website. U kunt ook uw ouderling benaderen of een van de volgende mensen bellen: Arna van Deelen (033-2459492), Maartje Ebbers (033- 2460626) en Jenny de Haan (033-2450692).

– Er is een gebedsteam beschikbaar met de volgende leden: Emmy Rakhorst (06- 25096386), Sylvia van de Velde (06- 25077022), Ina Straatsma (06-50653126), Janet Kroon (06-30509737), Maarten Kroon (06-50646826) en Jasper van den Berg (06- 21714006).