Is er sprake van ziekte, hebt u zorgen of behoefte aan een gesprek? Of wilt u dat er voorbede wordt gedaan? Binnen onze gemeente bestaat een aantal mogelijkheden voor pastoraal contact:

– Neem contact op met uw sectieouderling of met onze dominee T.C. Verhoef, tel: 033- 2584644, e-mail: dominee@defontein-nijkerk.nl.

– Ook kerkelijk werker Liselot Zuur-van Delden is beschikbaar als u van zich af wilt praten of samen wilt bidden. Mob. tel. 06-44662356, e-mail: pastoraalwerker@defontein-nijkerk.nl.

– Onze gemeente is ingedeeld in kerngroepen. Daarop kunt u ook een beroep doen. Gegevens en telefoonnummers zijn te vinden op het besloten deel van onze website. U kunt ook uw ouderling benaderen of Maartje Ebbers (033- 2460626), e-mail: kerngroepen@defontein-nijkerk.nl.

– Er is een gebedsteam beschikbaar, met als contactpersoon Jasper van den Berg tel. 06- 21714006, e-mail: gebedsteam@defontein-nijkerk.nl.