1e collecte - stichting Hoepel

2e collecte - missionaire organisatie IZB

3e collecte - huisvesting

De Fontein houdt in de fysieke diensten collectes. Daarnaast is er de mogelijkheid digitaal te doneren. Via de QR-codes bovenaan kunt u een bijdrage aan de collecten doen. 

Zondag 22 mei

1e collecte: stichting Hoepel

https://tikkie.me/pay/DeFontein/ojv2YjfPu1ucvrvTEs2Jxq

2e collecte: IZB

https://tikkie.me/pay/DeFontein/uFfULof1jUXxJ7cDtW6xB1

3e collecte: huisvesting

https://tikkie.me/pay/DeFontein/vut4wqoKTW86wwa6Kgu7Lh

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer
NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel (zie hierboven).

X