De Fontein houdt in de online-kerkdiensten digitale collectes.

Via de QR-codes onderaan dit bericht en achterop de weekbrief kunt u een bijdrage aan de collecten doen.

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. De QR-code werkt steeds tot en met maandag. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

De collectedoelen in de dienst op zondag 22 november:

* 1e collecte: kerstattenties

* 2e collecte: aflossing kerk

* collectezuilen: Trans World Radio

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden, maar toch een bedrag willen geven, dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel (zie hierboven).

1e collecte

2e collecte

collectezuil

X