1e collecte - diaconie

2e collecte - kerk en Israël

3e collecte - huisvesting

De Fontein biedt in haar diensten – fysiek en online – de mogelijkheid digitaal te doneren. Via de QR-codes bovenaan kunt u een bijdrage geven. 

Zondag 2 oktober

1e collecte: diaconie

https://tikkie.me/pay/DeFontein/rVRA6MWRAZGguWMr7PC785

2e collecte: kerk en Israël

https://tikkie.me/pay/DeFontein/izLUPQyErDfQqkv1qLPJdL

3e collecte:  huisvesting

https://tikkie.me/pay/DeFontein/67D4pu78UYpKJHRbfh7w6j

 Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer
NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel (zie hierboven).

X