1e collecte - VOOR ELKAAR Vakantieweken

2e collecte - aflossing kerk

Digitale zuilen: Nederlands Bijbelgenootschap

De Fontein houdt in de online-kerkdiensten digitale collectes.

Via de QR-codes bovenaan kunt u een bijdrage aan de collecten doen. 

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

Zondag 25 juli

1e collecte: VOOR ELKAAR Vakantieweken

https://tikkie.me/pay/DeFontein/jczVwZ7zC1pZeeJvzSSvvM

2e collecte: aflossing kerk

https://tikkie.me/pay/DeFontein/pqou7FzLaWZomxCXMCXrUZ

Digitale zuilen: NBG

https://tikkie.me/pay/DeFontein/vZMxNhvMa1vupjvwroHWHp

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer
NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel 
(zie hierboven).

X