1e collecte en collectezuilen: IZB

2e collecte: jeugdwerk

De Fontein houdt in de online-kerkdiensten digitale collectes.

Via de QR-codes bovenaan kunt u een bijdrage aan de collecten doen. 

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

Zondag 9 mei

1e collecte en collectezuilen: IZB

https://tikkie.me/pay/DeFontein/rjdBX96sW2KA6pDRpDwtpR

2e collecte: jeugdwerk

https://tikkie.me/pay/DeFontein/wrGNyZuDg2km4vrhdzaFok

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer
NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel 
(zie hierboven).

X