1e collecte - stichting Gave

2e collecte - kerkenwerk

Digitale zuilen: huisvesting

Avondmaalscollecte

De Fontein houdt in de online-kerkdiensten digitale collectes.

Via de QR-codes bovenaan kunt u een bijdrage aan de collecten doen. 

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

Zondag 19 september

1e collecte: stichting Gave

https://tikkie.me/pay/DeFontein/sZGedGriHA9x7p5VNx1W3

2e collecte: kerkenwerk

https://tikkie.me/pay/DeFontein/iHZ5mmkV5PQYiWoH8fZn2s

Digitale zuilen:  Huisvesting

https://tikkie.me/pay/DeFontein/bd6yzADXCSUnN87C1MJQnp

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer
NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel 
(zie hierboven).

X