1e collecte - voedselbank Nijkerk

2e collecte - muziekcommissie

Digitale zuilen: huisvesting

De Fontein houdt in de fysieke diensten collectes. Daarnaast is er de mogelijkheid digitaal te doneren. Via de QR-codes bovenaan kunt u een bijdrage aan de collecten doen. 

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

Zondag 5 december

1e collecte: voedselbank Nijkerk

https://tikkie.me/pay/DeFontein/UemvMR9xHcEy1msEXnmgH

2e collecte: muziekcommissie

https://tikkie.me/pay/DeFontein/dswkQi1yx3sPD1JZQ7PnA8

Digitale zuilen: huisvesting

https://tikkie.me/pay/DeFontein/6i6RmCCyqc8UEQM9YY7Lip

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer
NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel (zie hierboven).

X