1e collecte - stichting Near East Ministry

2e collecte - kerkenwerk

Digitale zuilen: IZB

De Fontein houdt in de online-kerkdiensten digitale collectes.

Via de QR-codes bovenaan kunt u een bijdrage aan de collecten doen. 

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

Zondag 20 juni

1e collecte: stichting Near East Ministry

https://tikkie.me/pay/DeFontein/nVkJppzB34ppPaPK6LshqE 

2e collecte: kerkenwerk

https://tikkie.me/pay/DeFontein/HNH9DPDh4HJjr4k8XTPn3 

Digitale zuilen: IZB

https://tikkie.me/pay/DeFontein/mxeHC1W6PCWtDe7ApeJ8v1 

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer
NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel 
(zie hierboven).

X