De Fontein houdt in de online-kerkdiensten digitale collectes.

Via de QR-codes onderaan dit bericht en achterop de weekbrief kunt u een bijdrage aan de collecten doen.

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. De QR-code werkt steeds tot en met maandag. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

De collectedoelen in de dienst op zondag 20 september:

*1e collecte: Stichting Gave

Gave is een interkerkelijke organisatie die ernaar verlangt dat vluchtelingen die naar Nederland komen, worden gezien en geliefd op basis van de Bijbelse roeping gastvrij te zijn.

*2e collecte: kerkenwerk

Deze collecte is voor al het werk dat in De Fontein gedaan wordt.

* collectezuilen: huisvesting

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden, maar toch een bedrag willen geven, dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel (zie hierboven).

1e collecte

2e collecte

Digitale collectezuil

X