De Fontein houdt in de online-kerkdiensten digitale collectes.

Via de QR-codes onderaan dit bericht kunt u een bijdrage aan de collecten doen. 

Hoe werkt het? Zie uitleg elders op deze website onder het kopje ‘nieuws’. U kunt zelf bepalen aan welke collectedoelen u geeft.

1e collecte: jeugddiaconaat

https://tikkie.me/pay/DeFontein/tDG7JJeAm4J8KPYWY6NPxW

2e collecte: kerkenwerk

https://tikkie.me/pay/DeFontein/nBfQhdQXjZWiNcYkuE7nbu  

Digitale zuilen: huisvesting

https://tikkie.me/pay/DeFontein/qQEEqbJ8CmEZCFp5JVGeZk

Mocht u de digitale collecte te ingewikkeld vinden dan kunt u natuurlijk altijd per bank doneren via rekeningnummer NL08 RABO 0373 7259 73 ten name van CvK De Fontein. Graag onder vermelding van het doel (zie hierboven).

1e collecte: jeugddiaconaat

2e collecte: kerkenwerk

digitale zuilen: huisvesting

X