ANBI-status

De Belastingdienst heeft zowel de Hervormde wijkgemeente De Fontein (wijkgemeente van bijzondere aard) als de Protestantse Stichting De Fontein aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat geldt ook voor de diaconie van de Hervormde Gemeente Nijkerk, waarvan de diaconie van De Fontein onderdeel uitmaakt.

Dat betekent dat uw giften (Kerkbalans enzovoorts) aan deze instellingen aftrekbaar zijn van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Klik op een van onderstaande links, als u meer gegevens wilt over deze
3 ANBI-instellingen:

Hervormde wijkgemeente (wba) De Fontein
Protestantse Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk
Diaconie van de Hervormde Gemeente Nijkerk