Kinderen tijdens de dienst

Gods Woord begrijpelijk doorgeven

De Fontein draagt kinderen, en hun ouders, een warm hart toe. Voor hen zijn er speciale voorzieningen.

Kinderoppas

Voor de kinderen tot en met 4 jaar is er tijdens de ochtenddiensten oppas. Voordat de dienst begint, kunt u uw kinderen naar de daarvoor aangewezen zalen van onze kerk brengen.

Meer informatie: oppas@defontein-nijkerk.nl

Kindernevendienst

Voor de kinderen van groep 1 tot en met 4 van de basisschool is er elke week een kindernevendienst. Voor de kinderen van de groepen 5/6 om de week. Het doel van de kindernevendienst is het Woord van God door te geven op een voor de kinderen begrijpelijke manier.

De kinderen verlaten de kerkzaal vlak voor de preek begint, na het kinderlied.

In de kindernevendienst staan de volgende activiteiten centraal: zingen, bidden, een verhaal vertellen en een verwerking van het verhaal.

Zegenbede

Daarna komen de kinderen enthousiast terug in de kerk om te delen in de zegenbede die aan het eind van de dienst wordt uitgesproken.

Meer informatie: knd@defontein-nijkerk.nl