De diaconie

Diaconie: hulp voor medemens in nood

De Bijbel roept op medemensen in nood te helpen. De diaconie is de helpende hand van onze gemeente. Zij is op vele fronten actief.

Alle gemeenteleden hebben de roeping om mensen te helpen ‘die geen helper hebben’.

De diakenen gaan de gemeente voor in dit dienstbetoon, met een beroep op Matteus 25:40: ‘Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.’

De diaconie van De Fontein is onderdeel van de diaconie van de Hervormde Gemeente Nijkerk.

Hulp aan minderbedeelden

De diaconie biedt passende hulp aan mensen en gezinnen in Nijkerk die zichzelf niet kunnen voorzien van primaire levensbehoeften: eten en drinken, onderdak, kleding en gezondheidszorg.

De hulp kan bestaan uit: een renteloze lening, samen kopen van voedsel en kleding, inzet van een schuldhulpmaatje: iemand die helpt structurele financiële problemen op te lossen, een schenking in natura via een anonieme oproep aan gemeenteleden, doorverwijzen naar hulpinstanties en helpen bij het invullen van formulieren.

Diaconaal jeugdwerk

‘Diaconaat vóór jongeren en diaconaat dóór jongeren.’ Dat is het motto van het jeugddiaconaat van De Fontein.

Jongeren en kinderen in nood krijgen hulp. Daarnaast proberen de diakenen jongeren bewust te maken van de opdracht anderen te helpen.

Activiteiten die het jeugddiaconaat organiseert of ondersteunt:
– Diaconale werkvakanties
– Fonteinveiling (voor onder meer de werkvakanties)
– Nijkerk United: zaalvoetbal voor en met vluchtelingen (zie https:/https://nl-nl.facebook.com/NijkerkUnited)

Ouderenzorg

De seniorencommissie binnen onze gemeente krijgt steun van de diaconie. Kijk bij activiteiten voor meer info.

Mantelzorgersavonden

Diverse gemeenteleden bieden mantelzorg aan directe familie. De diaconie houdt avonden waarop mantelzorgers elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen. Samen genieten ze ook van een maaltijd.

Bloemengroet

Voorin de kerk staan elke zondag bloemen. Die gaan ter bemoediging naar iemand uit de gemeente die ziek is of een moeilijke tijd doormaakt.

De bloemen worden na de avonddienst bezorgd. Daarmee wordt de persoon tegelijk verblijd met een bezoekje. De diakenen dragen de kandidaten voor de wekelijkse bloemengroet voor.

Werkpleinavonden

De diaconie houdt regelmatig werkpleinavonden voor werkloze gemeenteleden. Het doel is werkzoekenden met elkaar in contact te brengen en te ondersteunen in hun zoektocht naar nieuw werk.

Wie werkloos dreigt te worden of te maken heeft met onzekerheid op het werk, behoort ook tot de doelgroep. Daarnaast ondernemers die werkzoekenden in contact kunnen brengen met bedrijven en organisaties.

Dienen tijdens kerkdiensten

Diakenen hebben een dienende taak in de kerkdienst. Zij collecteren elke zondag en tijdens de viering van het avondmaal – zes keer per jaar – verzorgen zij het brood en de wijn. Ook helpen zij bij het ronddelen van de schaal met brood en de beker met wijn.

Nijkerkse kerken in actie

De Fontein doet mee aan een aantal diaconale initiatieven van diverse kerken in Nijkerk.

Nijkerks Diaconaal Beraad (NDB)

Kerken in Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken helpen mensen in een moeilijke of kwetsbare situatie. Daarbij werken zij onder meer samen met de gemeente Nijkerk, Sigma, steunpunt Mantelzorg, woningstichting WSN en het UWV.

Meer informatie: www.ndbnijkerk.nl

Hulp In Praktijk (HiP)

HiP Nijkerk is een platform dat hulpvraag en -aanbod bij elkaar brengt. Meer informatie: www.hipnijkerk.nl

Wegwijzer Nijkerk

De Wegwijzer is een website waar u terecht kunt met vragen over zorg, welzijn, maatschappij, cultuur, opleiding, werk en inkomen in Nijkerk en omgeving. U krijgt de nodige informatie, of u wordt doorverwezen naar de juiste organisatie. De website bevat ook een agenda met bijeenkomsten en activiteiten.
Meer informatie: www.wegwijzernijkerk.nl

COEN

Onze gemeente participeert in COEN, een stichting voor materiële hulp aan personen, kerken en zorginstellingen in Oost-Europa. Meer informatie: www.stichtingcoen.nl.

Giften

Als u het werk van de diaconie wilt steunen, dan kunt u een gift overmaken naar NL81RABO0347836038 ten name van: Diaconie De Fontein. Giften zijn aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor de ANBI-pagina.

Contact/informatie

Voor meer informatie: diaconie@defontein-nijkerk.nl.

Na elke kerkdienst staat er in de hal een diaken die u kunt aanspreken.