Kinder- en jongerenpastoraat

Kinderen die daar behoefte aan hebben, kunnen hun hart luchten bij de Praatpaal. Voor ouders en jeugdleiders is het mogelijk advies in te winnen bij een deskundige.

Praatpaal

De Praatpaal wordt gevormd door een groep vrijwilligers uit diverse kerken, waaronder De Fontein, die een luisterend oor biedt aan kinderen.

Het gaat om kinderen die zich in een lastige situatie bevinden en (tijdelijk) extra aandacht nodig hebben. Daarbij kun je denken aan een scheiding van ouders, het overlijden van een dierbare, een negatief zelfbeeld of slachtoffer van pestgedrag.

De vrijwilligers van de Praatpaal hebben vanuit hun beroep ervaring in het werken met kinderen en tieners.

Bij vragen over de Praatpaal kun je contact opnemen via info@praatpaalnijkerk.nl of 06-51993834.

Voor meer informatie: www.praatpaalnijkerk.nl