Belijdeniscatechese

Belijdeniscatechisatie is een voorbereiding op het doen van geloofsbelijden en niet afhankelijk van een bepaalde leeftijd. Sommigen willen dat al in de tienerjaren, anderen doen het op latere leeftijd.

Nadat je deze catechese gevolgd hebt, ben je niet verplicht belijdenis te doen. Die stap doe je niet automatisch. Je hebt nagedacht, je doet het weloverwogen.

Misverstanden

Het komt voor dat mensen deze belangrijke stap, om belijdenis te doen maar steeds uitstellen.
Daarvoor kunnen allerlei persoonlijke redenen zijn.

Er zijn ook nogal wat misverstanden over het doen van belijdenis:

Je zou nooit meer mogen twijfelen
Je zou geen vragen meer mogen hebben op geloofsgebied
Je moet altijd serieus zijn
Je zou een perfect persoon moeten zijn
Je mag niks meer

Kleur bekennen

Belijdenis van het geloof doen is een vorm van kleur bekennen. We kunnen tegenover God niet neutraal blijven. Hij wil een relatie met je opbouwen.
Tijdens de belijdeniscatechisatie verdiepen we ons in wat wij geloven, het belang van de christelijke gemeente waarvan je deel mag uitmaken en de relatie tussen belijdenis doen en vieren van het heilig avondmaal.

Wat houdt belijdenis doen in?

Wie belijdenis doet, geeft antwoord op drie vragen:

1. Geloof je in God: Vader, Zoon en Heilige Geest?
2. Wil je Hem in je dagelijkse leven dienen?
3. Wil je jezelf concreet als actief lid van de gemeente opstellen?

Meer informatie: dominee@defontein-nijkerk.nl