Om gezinnen te helpen om ook in de vakantie elke dag samen tijd voor God te nemen, hebben de GZB, HGJB en IZB een zomergezinsboekje gemaakt voor kinderen in de basisschoolleeftijd.

Mensen in de Bijbel die in aanraking komen met een andere cultuur spelen daarin de hoofdrol.

Het Zomergezinsboekje biedt een weeklang elke dag een bijbelverhaal, een aantal liederen, iets om over door te praten, een aanmoediging om te bidden, een activiteit om samen te doen en een puzzel. Ook staan er in het boekje verhalen van anderen, bijvoorbeeld andere kinderen die hun verhaal delen.

> Bestel het boekje via HGJB.nl/Zomergezinsboekje

X