06 - 57 17 46 57

Sinds begin augustus is er in Nijkerk een flinke toename van het aantal fietsendiefstallen geconstateerd door de politie. Met name de elektrische exemplaren zijn het doelwit.

Zeker in de zomer staan er op de zondagen rondom het kerkgebouw van De Fontein veel fietsen geparkeerd, ook elektrische.

Zet deze dus goed op slot. Dan kan je er waarschijnlijk na de dienst ook weer gewoon op naar huis.

X