Sinds zondag 12 juli is het weer toegestaan te zingen in ons kerkgebouw. Het maximumaantal is en blijft voorlopig staan op honderd.

Ook onze gemeente ontving nieuwe richtlijnen van onze Protestantse Kerk in Nederland voor het samen zingen in de kerk. Daaruit blijkt dat het weer mogelijk is om in onze kerk de samenzang weer op te pakken.

‘Hiermee gaat een wens van velen in vervulling en keren we weer terug naar de erediensten zoals we die gewend waren. Diensten waarin we samen als gemeente met onze liederen God mogen prijzen en aanbidden. Hier zijn we blij mee en dankbaar voor’, aldus de kerkenraad.

X