De kerkenraad heeft in de strijd tegen het op zich heen grijpende coronavirus alle activiteiten en bijeenkomsten voor 18-plussers in de kerkruimten van De Fontein geschrapt. Uitzondering vormen de kerkdiensten waarin tot nader order per dienst maximaal 30 bezoekers aanwezig mogen zijn. 

Op dinsdag 13 oktober gaven premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge weer een persconferentie op televisie. Ze vertelden over strenge regels tegen het coronavirus, die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Doel van deze strengere maatregelen is in te grijpen op plaatsen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Ook de Protestantse Kerk in Nederland heeft inmiddels zijn advies op onderdelen aangepast. 

In verband hiermee heeft de kerkenraad besloten dat er zo weinig mogelijk activiteiten zullen zijn in ruimten van de kerk. Dit betekent dat alle activiteiten van en door 18-plussers en andere bijeenkomsten (zoals Bijbelkringen, cursussen, jeugdwerk, enz.) anders dan kerkdiensten voorlopig niet door kunnen gaan.

Met de kringleiders, jongerencoördinatoren zal worden overlegd en er worden Zoomaccounts aangevraagd door De Fontein om digitale bijeenkomsten te kunnen houden. 
De kerkenraad is er zich van bewust dat dit besluit ingrijpend is voor ons gemeentezijn en vindt dit heel jammer. Maar dit besluit is genomen omdat we ons medeverantwoordelijk voelen voor de gezondheid van ons allen. 
Wellicht ten overvloede: alle activiteiten voor jongeren jonger dan 18 jaar kunnen onverminderd doorgaan, uiteraard met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften.

Bezoeken kerkdiensten 

Daar verandert nagenoeg niets aan. Maximaal dertig kerkgangers mogen aanwezig zijn in de kerkdiensten (exclusief de medewerkers). Deze maatregel geldt niet tot en met de maand oktober, zoals vorige week gemeld, maar tot nader order. 
Het lijkt erop dat u als gemeente terughoudend bent in het aanmelden voor de kerkdiensten, wellicht met het idee: ‘Ik gun anderen een plaats in de kerk’ met als resultaat dat er minder mensen in de kerk aanwezig zijn dan echt mogelijk is. Daarom vragen we u als u via Kerktijd.nl uitgenodigd wordt iervan toch gebruik te maken, zodat we toch 30 kerkgangers in de diensten hebben. Wilt u alstublieft snel reageren op de uitnodiging ook als u niet kan komen. De reden hiervoor is dat het systeem blijft uitnodigen totdat het aantal van 30 kerkbezoekers is bereikt.

Inschrijven/registreren

Via de website van De Fontein kunt u zich registreren als u kerkdiensten wilt bijwonen. Daar geeft u ook aan het aantal personen op, waarmee u gewoonlijk de kerkdiensten denkt te gaan bezoeken. U hoeft zich slechts 1 keer te registrerenAls u daadwerkelijk uitgenodigd wordt via Kerktijd.nl kunt u uw aantal kerkbezoekers  zo nodig naar beneden  aanpassen bij het accepteren van de uitnodiging. We hopen en bidden dat deze tijd van beperkingen van korte duur zal zijn en dat we als gemeente weer samen naar de kerk kunnen gaan om elkaar mogen ontmoeten, spreken en zingen. 

Voor vragen en/of meer informatie kunt u mailen naar scriba Henk van Asperen, scriba@defontein-nijkerk.nl.

De kerkenraad

Maatregelen op een rijtje

  • Bij een kerkdienst kunnen maximaal dertig kerkgangers aanwezig zijn (dit is exclusief de medewerkers). 
  • Er is geen gemeentezang. Het werken met vier voorzangers – op minimaal vijf meter afstand van de overige kerkgangers – blijft ook binnen deze nieuwe maatregelen gehandhaafd.
  • Alle activiteiten voor 18-plussers in de kerkruimten van De Fontein zijn geannuleerd.
  • Activiteiten voor jongeren jonger dan 18 jaar kunnen onverminderd doorgaan, uiteraard met inachtneming van de veiligheidsvoorschriften.
  • Bij het in- en uitgaan van de kerk (ook bij kerkelijke activiteiten) adviseren we dringend het dragen van een mondkapje.
  • Er is geen kindernevendienst, wel kinderoppas.
  • Het bestaande reserveringssysteem blijft van kracht.

                                                        foto’s: Elvera Stitselaar

X