Op donderdagavond 7 december wordt de eerste van drie adventsvespers gehouden om half acht in de Grote Kerk in Nijkerk.

Medewerking wordt verleend door een projectkoor onder leiding van Diederik Blankesteijn. Christiaan Drost bespeelt het orgel. Er klinkt muziek van Händel en Reinberger.

De vespers bieden inwoners van Nijkerk de gelegenheid om midden in de week te verstillen, samen te zingen, te bidden en te genieten van de schoonheid van muziek. De vespers duren ongeveer een half uur en vangen aan om 19.30 uur.

De toegang is vrij, wel is er een collecte om de kosten te dekken.

In de maand december volgen nog twee adventsvespers eveneens op donderdagavond (14 en 21 december) om half acht in de verschillende deelnemende kerken. In samenwerking met Zaterdagmiddagmuziek is op 16 december om 16.00 uur het Festival of Lessons and Carols.

Van harte welkom. Verdere informatie: www.nijkerkmuziek.nl.