06 - 57 17 46 57

De interkerkelijke leeskring begint op maandag 4 maart om 20.15 uur in De Fontein aan een nieuw boek: Van migrant tot naaste, Plaatsmaken voor jezelf.

Het boek behandelt thema’s als: wat zegt de Bijbel over migratie? Welke rol speelt macht? Hoe ben ik geworteld?

De Protestantse Kerk Nederland, initiatiefnemer van het boek,  ziet het als haar roeping om vanuit haar eigen perspectief een bijdrage te leveren aan het publieke debat over grote thema’s die in de samenleving spelen.

Meer informatie: p.schreuder@kpnmail.nl.

X