06 - 57 17 46 57

Prof. Wim Verboom spreekt op dinsdag 26 februari in de Opstandingskerk op een gespreksavond over de Dordtse Leerregels.

De bijeenkomst is een initiatief van  IKOON, de interkerkelijke beweging in Nijkerk vanuit het gereformeerd belijden, waarin ook De Fontein participeert.

De Dordtse Leerregels is een van de belijdenisgeschriften van onze kerk, de Protestantse Kerk in Nederland.  

In 2018/2019 is het 400 jaar geleden dat de Synode van Dordrecht werd gehouden. Die nam onder meer het initiatief tot het opstellen van de Dordtse Leerregels.

Betekenis voor nu

Prof. Verboom heeft dit belijdenisgeschrift hertaald en van aantekeningen voorzien. Hij vertelt over de betekenis van het document voor ons, in deze tijd. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.45 uur. Hartelijk welkom.

X