Op donderdagavond 23 mei belegt de stichting NijKerkmuziek om 19:30 uur een muzikaal avondgebed in de Vredeskerk, Van Reenenpark 23.

Medewerking wordt verleend door de cantorij van de Vredeskerk o.l.v. Hans van Haeften die ook het orgel bespeelt.

NijKerkmuziek organiseert door het jaar vespers, evensongs en dergelijke met ondersteuning vanuit een groot aantal Nijkerkse kerken.

Rond Pinksteren worden op twee donderdagen – 23 en 30 mei – vieringen gehouden.

De vespers bieden inwoners van Nijkerk de gelegenheid om midden in de week te verstillen, samen te zingen en te bidden, en te genieten van de schoonheid van muziek.

De vespers duren ongeveer een half uur en vangen aan om 19:30 uur. De toegang is vrij, wel is er een collecte om de kosten te dekken.

Van harte welkom.

Voor meer informatie en het actuele overzicht van de vespers gaat u naar www.nijkerkmuziek.nl.

Wilt u de e-mailnieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar nijkerkmuziek@gmail.com