06 - 57 17 46 57

Aandacht voor vervolgde kerk is er ook binnen De Fontein en wel op zondag 30 juni.

In de avonddienst, die om 18.30 uur begint, staan we stil bij broeders en zusters die lijden omdat ze onze Messias volgen.

In de Bijbel staat dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Korintiërs 12:26). Tijdens deze dienst bidden we voor en denken we aan onze lijdende broeders en zusters.

Daardoor bemoedigen en versterken wij dit deel van Christus’ lichaam. In deze dienst komt iemand die betrokken is bij het internationale werk van Open Doors, een organisatie die zich inzet voor de vervolgde christenen.

We hopen van harte dat u komt, zodat er aanhoudend gebed is voor de lijdende kerk.

X