06 - 57 17 46 57

Liselot Zuur-van Delden (35) uit Houten is de nieuwe kerkelijk werker voor huwelijk en gezin van De Fontein. Zij begint op 14 augustus in deze deeltijdfunctie (40 procent) die vrijkwam na het vertrek van Wilma van den Hee.

De benoeming van Liselot kwam tot stand na een zorgvuldige en intensieve procedure.

Uit tien sollicitaties kwam een sollicitatiecommissie, gevormd uit leden van onze gemeente, uiteindelijk tot een unanieme voordracht van Liselot aan de kerkenraad, die haar in de vergadering van 13 juni benoemde.

Onze nieuwe kerkelijk werker is getrouwd met Joop en moeder van vier kinderen.

De jongste – een zoontje – werd zes weken geleden geboren.

Het gezin woont in Houten en is lid van de plaatselijke Nederlands Gereformeerde Kerk, De Lichtboog.

Ervaring met organisatie en pastoraat

Tot vijf jaar geleden was Liselot parttime leerkracht in het basisonderwijs.

De afgelopen dertien jaar werkte ze in deeltijd als studentenwerker/stafwerker voor de regio Oost van studentenvereniging IFES.

In deze rol deed ze ervaring op met pastoraat, organiseren en opbouwwerk.

Met haar man verzorgde ze zes jaar lang in hun eigen gemeente een Premarriage Course.

Goede huwelijken/gezonde gezinnen

‘Het is belangrijk dat De Fontein prioriteit geeft aan het vormen van goede huwelijken en gezonde gezinnen. Ik vind het leuk om daar mijn bijdrage aan te leveren’, zegt de nieuwe kerkelijk werker.

Ouderling gemeenteopbouw Frans Roelofsen: ‘Liselot heeft laten merken dat ze passie heeft voor dit werk en dat ze graag mensen wil verbinden – met elkaar en met God.’

X