Na een grondige zoektocht, begeleid door intensief gebed, hebben we als Jeugdcommissie van hervormde wijkgemeente De Fontein de nog openstaande functie van jeugdwerker kunnen vervullen. Per januari aanstaande zal een duo uit onze eigen gemeente starten: Arno en Angelique van Wijk.

Een opvolger vinden voor onze jongerenwerker Jonathan van Vliet lukte niet een-twee-drie. Op een officiële vacature kwam helaas niet de gewenste respons. We besloten het over een andere boeg te gooien, onze wens in gebed te brengen en op zoek te gaan naar mogelijke kandidaten in onze eigen gemeente. Dat leidde tot een lijst met mogelijke kandidaten. Zij kregen de vraag of zij open stonden voor deze belangrijke positie.

Zo kwamen we uit bij Angelique en Arno. Zij zijn bekend met het jongerenwerk van De Fontein, hebben feeling met jongeren en willen hun huis graag voor hen openstellen. Met dit jonge paar hebben we diverse verdiepende en inspirerende gesprekken gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat zij als stel de functie van jongerenwerker gaan vervullen.

Angelique in de meest zichtbare rol en als aanspreekpunt. Arno met een focus op training en begeleiding van jeugdleiders. We zijn dankbaar voor de invulling van deze plek met mensen die onze gemeente kennen en hart voor jongeren hebben. We willen jullie als gemeente uitnodigen om biddend om hen heen te staan en mogelijk een (persoonlijk) bericht achter te laten om hen te bemoedigen. We wensen hen veel zegen toe. 

De jeugdcommissie van De Fontein