We startten in januari met de Micha Cursus, een praktische cursus over ‘gerechtigheid’. De cursus richt zich op recht doen aan de ander, de schepping en daarin ontdekken wat je zelf kunt betekenen.

Het programma bestaat uit vier woensdagavonden, een zaterdag waarop we met elkaar actief aan de slag gaan en een terugkomavond. We volgen daarbij het cursusboek van Micha Nederland. Graag houden we jullie op de hoogte van wat we met elkaar leren in deze cursus.

Tweede avond

‘Opstaan tegen en bidden voor’ stond centraal tijdens de tweede avond van de Michacursus. Na de opening met een bakje koffie/thee en een stukje Tony’s Chocolonely zaten we al direct op de inhoud. Want blijkbaar zat er een betekenis achter al die ongelijke stukjes chocolade; die staan namelijk symbool voor de ongelijke verdeling die er in de wereld is, zo ook in de cacao-industrie. Tja, zo ervaren we zelf eens aan den lijve dat wij hier in het westen toch wel gewend zijn de grotere stukken te krijgen….

Opstaan tegen onrecht

We laten ons inspireren door Amos’ oproep om recht te doen, waarbij hij allerlei misstanden benoemt die ook vandaag de dag herkenbaar zijn. Recht doen waardoor de schepping, de aarde en alles wat daarop leeft tot zijn recht en zijn doel komt. In gesprek merken we allemaal hoezeer onrecht ons raakt en delen we voorbeelden hoe daartegen op te staan of zorgend te handelen.

In het filmpje van Koos van Noppen zien en horen we een Amos van deze tijd. Hij zegt: ‘We geloven dat God de Schepper is en dat Hij al zijn liefde en aandacht tot en met zijn eigen Zoon geïnvesteerd heeft in deze wereld. Dan kunnen wij niet met deze wereld omgaan alsof hij nul waarde heeft. Dat moet ook blijken uit ons dagelijks gedrag. Het gekke is, dat als je daar een oproep toe doet, men het al snel als heel radicaal ervaart. Eigenlijk zeggen ze daarmee dat het hen irriteert dat er gevraagd wordt: “Ga nu eens leven naar wat je gelooft”.’

Gebed als wapen

Nehemia laat ons zien hoe belangrijk het gebed is om te komen tot recht en herstel. Ook Jezus vraagt in het Onze Vader om Gods hulp bij het tegengaan van onrecht. Dat mogen wij ook doen in het vertrouwen dat God achter ons staat wanneer we opstaan tegen onrecht. Vanuit dit geloof sluiten wij de avond biddend af, waarvoor iedereen zijn of haar gebedspunten heeft ingebracht.

Handen uit de mouwen

Tijdens de avond hebben we ook aandacht geschonken aan waar we ons specifieker voor willen gaan inzetten, zowel in ons dagelijkse leven als toegespitst op de geplande doedag van 7 maart. Een klein inkijkje in geopperde ideeën: lokaal voedsel kopen, minder plastic, helpen bij de voedselbank, bij iemand op de koffie gaan, kaartjes sturen, repaircafé, duurzame kleding, een kind in een ontwikkelingsland sponsoren, groene kerk worden etc. De volgende avond, die zal gaan over “zorgen voor de wereld om je heen”, proberen we de genoemde ideeën te concretiseren. We houden u op de hoogte.

Het Michateam: Janneke van den Berg, Nicolette van de Kamp, Judith Schotsman en Annemarie Leguijt

X