06 - 57 17 46 57

‘Lichtdragers van God’ is het thema van een kerstproject waarmee de kinderen van De Fontein toeleven naar Kerst, het feest van de geboorte van Jezus.

Vlak voor de preek verlaten de kinderen, die naar de kindernevendienst gaan, de kerkzaal om in een eigen ruimte samen te komen. Daar luisteren zij naar een verhaal uit de Bijbel op hun eigen niveau en maken ze een werkje.

Voor het begin van de kerkdienst, als de kinderen nog in de kerkzaal zijn, steekt een van de kinderen de adventskaars aan. Een ander kind leest een gedichtje voor.

Bijbelse personen

Tijdens de ‘kinderdienst’ wordt met de kinderen uit het Lucas-evangelie gelezen over de tijd voor de geboorte van Gods Zoon. Dit jaar richt het project zich op vijf Bijbelse personen die op hun eigen manier reageren op Gods verlossende boodschap.

Elisabet wordt in de schijnwerpers gezet op de derde adventszondag, 16 december. Deze nicht van Maria is ook zwanger en deelt in de verwondering over de komst van Jezus (Lucas 1; 39-56)

Op de tweede adventszondag was dat Maria die het kind Jezus in haar moederschoot draagt in vertrouwen op God (Lucas 1: 26-38). Wat Hij doet, is goed! Nog twee personen komen de volgende zondagen aan bod: Johannes en Jezus.

Vrede

Op de eerste adventszondag, 2 december, stonden de woorden van Zacharias centraal. Deze profeet maakte in een lofzang duidelijk dat het duister was gebleven als Jezus niet naar de aarde was gekomen en mensen niet hadden geloofd in Gods vrede (Lucas 1: 78,79).

De Bijbelse personen die de volgende zondagen aan bod komen: Elisabeth, Johannes en Jezus.

X