Graag herinneren we u aan de Hervormingsavond op woensdag 27 oktober om 19.30 uur in de Opstandingskerk.

De opening zal verzorgd worden door ds. J.H. Lammers en het referaat door ds. J.J.G. den Boer. Enkele jongeren zullen de muzikale begeleiding en een muzikaal intermezzo verzorgen. Het thema van het referaat is ‘De waarde van het Woord’ met als ondertitel ‘over Schriftgezag en Reformatie’.
De Hervormingsavond zal ook uitgezonden worden via de livestream van de Hervormde Gemeente Nijkerk: https://hervormdnijkerk.nl/leden/kerkdienst-in-beeld/ De opbrengst van de collecte zal ten goede komen aan een evangelisatieproject van stichting In de Rechte Straat. Namens IKOON,

X