06 - 57 17 46 57

De bijeenkomst van de PCOB op woensdag 20 maart in de Entree naast de bibliotheek staat in het teken van gevangenen.

 Gevangenenzorg Nederland is uitgenodigd om over haar activiteiten te vertellen.

Deze organisatie denkt mee over mogelijkheden voor (ex)gevangenen, bijvoorbeeld op het gebied van werk vinden na detentie.

Detentie lijkt soms ver van de kerk af te staan, maar soms komen ook gemeenteleden in aanraking met Justitie.

Dat kan gaan om ernstige feiten, waarbij  één of meerdere slachtoffers betrokken kunnen zijn.

Consequenties

De consequenties voor slachtoffers, verdachten en families kunnen groot zijn.

Kun je als gemeentelid of predikant op bezoek in de gevangenis?

In veel situaties kan een beroep gedaan worden op Gevangenenzorg Nederland.

De bijeenkomst begint om 14.15 uur, inloop vanaf 13.45 uur.

 

Dia uit een powerpresentatie van Gevangenenzorg Nederland voor scholieren. Die kunnen ze gebruiken voor een spreekbeurt.

X