06 - 57 17 46 57

De komende periode stellen we als College van Kerkrentmeesters (CvK) weer het collecterooster voor 2020 vast.

Voor de missionaire (‘doorzend’) collectes kunt u (goede) doelen aandragen. U kunt uw suggesties via het volgende mailadres aan ons sturen: penningmeester@defontein-nijkerk.nl.

Als College van Kerkrentmeesters zullen we uw suggestie bij de vaststelling van het rooster meenemen en zo mogelijk toevoegen aan het rooster voor 2020.

Als we een suggestie toevoegen aan het collecterooster bekent dit niet dat een doel er voor jaren en jaren op zal blijven staan. Jaarlijks zullen we het rooster voor het jaar erop opnieuw vaststellen.

X