Machtig God, sterke rots, U bent het fundament in ons leven!

Wat er ook allemaal kan instorten en dat is veel, want wij zijn kwetsbare en afhankelijke mensen, maar U bent onze Rots. U houdt ons vast!

U bent onze Bevrijder, Heere Jezus, en wat we ook allemaal voor zorgen of onrust zullen hebben, U zegt ook tegen ons: kom bij Mij en Ik zal je rust geven.

U bent onze burcht, wat we ook aan vragen en twijfels met ons meedragen, we kunnen en mogen altijd schuilen bij U.

Here wees bij ons als we op weg gaan, naar allerlei vakantiebestemmingen via allerlei wegen, vol gevaar en onzekerheid. Bescherm ons Heer, bewaar ons Heer en zegen ons met rust, vrede en veiligheid. Mag het gezellig, goed en gezond zijn, wat we allemaal gaan doen.

Zegen degenen die thuis blijven, voor wie de vakantie een lange en soms heel warme en lege tijd is, vol zorgen voor kinderen en kleinkinderen. Wees bij hen, op elke lege stoel in hun leven als een Vader en Moeder ineen.

Heere, help ons rust te vinden in alle onvrede van de wereld, in alle zorgen van ons bestaan, in alle tekortkomingen van onszelf. Rust bij U, omdat U bij ons bent, ons vasthoudt en vrede geeft.

Vul ons Heer, met uw Geest en mogen we een zegen zijn voor de mensen en de natuur om ons heen.

In Jezus’ Naam, amen.

X