06 - 57 17 46 57

‘Follow Me’ is het thema van een jeugddienst in hervormde wijkgemeente De Fontein op zondag 16 juni, aanvang 18.30 uur.

Het thema vloeit voort uit een tienerkamp voor jongeren uit De Fontein dat plaatsvindt in hetzelfde weekeinde.

De jongeren die meegaan komen ook in de jeugddienst die geldt als afsluiting van het tienerevent.

Naast de Fontein-jongeren is iedereen van harte welkom – jong vooral, maar ook oudere mensen.

Hoe moet je Jezus volgen?

Jongerenwerker Richard Verhoef van De Fontein gaat in op het thema: ‘Volg mij’, zegt Jezus. Maar wat betekent dat dan? En hoe doe ik dat? En wil ik dat eigenlijk wel?’

De zang in de jeugddienst wordt begeleid door Laminin, de vaste praiseband van De Fontein.

 

Jongerenwerker Richard Verhoef van De Fontein.

X