06 - 57 17 46 57

Een projectkoor, onder leiding van Bart Nitrauw, houdt zaterdagavond 22 december om 20.15 uur in De Fontein een ‘Festival of lessons and carols’- een ‘Festival van lezingen en liederen’.

Deze Engelse traditie rond Kerst is in Nederland inmiddels geliefd. Negen vaststaande lezingen worden omlijst door kerstliederen, voornamelijk in een bewerking van Dirk Zwart.

Diverse leden van De Fontein zingen mee in het projectkoor. Bezoekers kunnen delen van de liederen meezingen.

De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte. Een mooiere voorbereiding op het feest van de geboorte van de Heiland is nauwelijks denkbaar, aldus de organisatie.

X