Er kunnen bezwaren worden ingediend tegen de bevestiging van de benoemde broeders. 

Anne Meint Bouma heeft, na een periode van nadenken, zijn benoeming tot diaken aanvaard. Daarmee is de kerkenraad voltallig. Mochten er bezwaren bestaan tegen de bevestiging van de benoemde broeders, Harry van der Beek, Maarten Kroon, Anne Meint Bouma en Henk van de Werken, of tegen de gevolgde procedure, dan kunnen die schriftelijk en ondertekend worden ingediend bij de 2e scriba, Ad van Eck, Vetkamp 25-B, 3862 JM Nijkerk. Het mailadres is: ageckveld@gmail.com. Dit kan tot en met zaterdag 11 april

X