06 - 57 17 46 57

Zoals vorige week vermeld in de weekbrief is de Stichting ‘De Fontein’ van plan een nieuwe obligatielening uit te schrijven.

Daarmee willen we de financiële lasten van rente en aflossing voor de gemeente verlagen.

Zowel de houders van de huidige obligaties als alle andere leden van onze gemeente krijgen een brief met uitleg en de uitnodiging om mee te doen.

Dat kan door in te tekenen op obligaties van € 500,- of € 1000,-  met een rente van 6% of 1,5%. In het eerste geval gaan we ervan uit dat de rente jaarlijks geschonken wordt (fiscaal aantrekkelijk).

In het tweede geval wordt de rente uitgekeerd. Dat is altijd nog meer dan u op de spaarrekening krijgt. We hopen op uw belangstelling en uw ruimhartige deelname.  

Bestuur Stichting ‘De Fontein’ Nijkerk

X