Bidden in het nieuwe jaar? Ja natuurlijk – in de week van zondag 19 januari is er weer de jaarlijkse wereldwijde week van gebed, ook in Nijkerk.

In Nijkerk wordt het gebedsevenement verzorgd door diverse samenwerkende kerken. Het thema is ‘Buitengewoon’. Dat is bedacht door kerken uit Malta. ‘Geïnspireerd door de buitengewone vriendelijkheid die in Handelingen 28 naar voren komt, daagt de Week van Gebed deelnemers uit om te streven naar meer dan het gewone’, aldus de Raad van Kerken en MissieNederland, die de landelijke organisatie voor hun rekening nemen.

Meer informatie is te vinden op deze flyer.

Gebedsuur

Tijdens de gebedsweek van zondag 19 tot en met zondag 26 januari wordt er iedere avond van 19.30 tot 20.30 uur een gebedsuur gehouden in één van de deelnemende Nijkerkse kerken.

Op maandag 20 januari is het gebedsuur in hervormde wijkgemeente De Fontein, een van de organiserende kerken in Nijkerk. Kom je ook? Opgeven is niet nodig.

X