De vier nieuwe ouderlingen en diakenen worden bevestigd in een online-dienst op zondag 5 juli, in het bijzijn van familie en vrienden.

Een aantal maanden geleden zijn de broeders Harry van der Beek, Maarten Kroon (beiden pastoraal ouderling), Anne Meint Bouma en Henk van de Werken (beiden diaken) benoemd als ambtsdrager. Door de huidige situatie in ons land was het niet mogelijk hen, in een reguliere kerkdienst, te bevestigen in het ambt.

In overleg met hen is besloten de bevestiging te doen plaatsvinden in de ochtenddienst van 5 juli. Zoals het er nu uitziet mogen in die dienst, door versoepeling van de huidige maatregelen, maximaal 100 mensen aanwezig zijn. Dat maakt het mogelijk dat er ook familieleden en vrienden van deze broeders in de kerk kunnen zijn.

Afscheid

Met de bevestiging van deze broeders komt er ook een einde aan het ambtswerk van Andries van den Bor (pastoraal ouderling), Henk van Assenbergh en Krijn de Graaf (beiden diaken). Zij zijn nog een half jaar langer aangebleven, maar nemen nu afscheid. Zij zullen op 5 juli niet in de dienst aanwezig zijn, maar hun namen zullen wel genoemd worden.

We zijn dankbaar voor al het werk dat zij in de afgelopen jaren hebben gedaan. Voor het overgrote deel van de gemeente is het straks niet mogelijk om deze dienst aanwezig te zijn en de genoemde broeders de hand te schudden en hen Gods zegen toe te wensen. We hopen en bidden dat we later dit jaar in een gewone kerkdienst alsnog die mogelijkheid kunnen bieden.

De kerkenraad

X