Is er in deze onzekere coronatijd sprake van ziekte, hebt u zorgen of behoefte aan een gesprek? Of wilt u dat er voorbede wordt gedaan? Binnen onze gemeente bestaat een aantal mogelijkheden voor pastoraal contact:

  • Neem contact op met uw sectieouderling of met onze dominee T.C. Verhoef, tel: 033-2584644, e-mail: dominee@defontein-nijkerk.nl.
  • Ook  kerkelijk werker Liselot Zuur is beschikbaar als u van zich af wilt praten of samen wilt bidden. Mob. tel. 06-44662356, e-mail: pastoraalwerker@defontein-nijkerk.nl.
  • Onze gemeente is ingedeeld in kerngroepen. Daarop kunt u ook een beroep doen. Gegevens en telefoonnummers zijn te vinden op het besloten deel van onze website. U kunt ook uw ouderling benaderen of een van de volgende mensen bellen: Arna van Deelen (033-2459492), Corina Flikweert (033-2000328) en Maartje Ebbers (033-2460626).
X