Sinds zondag 17 mei zijn er weer avonddiensten, zoals gebruikelijk om 18.30 uur.

Ze zijn te zien via www.kerkdienstgemist.nl en uitsluitend voor degenen die een code hebben via www.kerkomroep.n. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving is de avonddienst ook te volgen via het kanaal van De Fontein op videoplatform YouTube.

Berichten over de avonddiensten zijn te vinden op de weekbrief en op onze website. Ze hebben het karakter van een leerdienst, bij voorkeur aan de hand van een thema. Onze predikant roept u van harte op thema’s aan te leveren via dominee@defontein-nijkerk.nl.

X