06 - 57 17 46 57

De eerstvolgende doopdienst in De Fontein staat op zondag 7 juli gepland. Voorganger is ds. T.C. Verhoef.

De dienst begint  om 10.30 uur. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen dit melden bij de scriba, broeder Henk van Asperen, tel. 245 76 70; scriba@defontein-nijkerk.nl

De doopzitting voor deze dienst wordt gehouden op maandag 24 juni om 20.00 uur in De Fontein. Op de doopzitting worden beide ouders verwacht. Graag uw trouwboekje meenemen.

X