Op donderdag 14 december geeft het Christelijk Streekmannenkoor ‘Noord-West Veluwe’ Nijkerk zijn traditioneel Adventsconcert in de Kruiskerk te Nijkerk, aanvang 20.00 uur.

Dirigent Martin Mans heeft voor deze avond een prachtig en sfeervol programma samengesteld met uiteraard veel bekende advents- en kerstliederen, maar ook andere sfeervolle liederen.

Kaarten (€ 15,-) voor dit concert zijn verkrijgbaar bij Boekhandel Den Hertog, Frieswijkstraat 6, Nijkerk, bij leden van het koor en via de website: www.streekmannenkoor.nl. Ook voor het begin van het concert zijn kaarten verkrijgbaar bij de ingang van de kerk.