Het coronaberaad van de kerkenraad is afgelopen dinsdagavond weer bij elkaar geweest en heeft gekeken of er naar aanleiding van de recente persconferentie en de adviezen van CIO en PKN mogelijkheden zijn om te gaan versoepelen.

Ook is in de laatstgehouden wijkkerkenraadsvergadering op donderdag 13 januari indringend met elkaar gesproken over de mogelijkheden voor het kerkbezoek in onze gemeente in deze ingewikkelde tijd.

– Kerkbezoek ingaande zondag 23 januari

Het coronaberaad is van mening dat verruiming van het kerkbezoek kan en dat ingaande zondag 23 januari ruimte is voor 50 kerkgangers per dienst. U zult zoals gebruikelijk worden uitgenodigd via www.kerktijd.nl.

Na de volgende persconferentie op aanstaande dinsdag 25 januari verwachten en hopen we dat er verdere uitbreiding van het aantal kerkgangers mogelijk is zodat we vanaf 30 januari weer meer kerkgangers in de zondagse kerkdiensten kunnen verwelkomen. U wordt daar uiteraard over geïnformeerd.

 – Avondmaalsdiensten zondag 23 januari

Zondag 23 januari hopen we weer het avondmaal te vieren. ’s Morgens zijn er twee diensten om 09.00 uur en 11.30 uur. ’s Middags is de derde dienst, waarin ook dankzegging voor het avondmaal plaatsvindt. Die dienst begint om 15.30 uur.

Aanvang avonddiensten

Met ingang van zondag 30 januari zullen de avonddiensten weer om 18.30 uur aanvangen. De avonddienst van 30 januari is een jeugddienst.

 – Jeugd- en catechesewerk

Het jeugd- en catechesewerk kan weer worden opgepakt vanaf aanstaande maandag 24 januari.
Dit  kan binnen de geldende voorschriften. U en/of uw kind ontvangt hierover nader bericht via de leiding van het jeugd- en catechesewerk.

 – Kinderoppas en kindernevendienst

Er is ook weer kinderoppas en kindernevendienst vanaf zondag 23 januari.

– Overige bijeenkomsten in ons kerkgebouw

Ook voor gespreksgroepen en vergaderingen etc. geldt dat deze bij elkaar kunnen komen in ons kerkgebouw. Dit kan na overleg met ons kerkelijk bureau, bereikbaar per email kerkelijkbureau@defontein-nijkerk.nl. Tijdens al deze bijeenkomsten gelden de gebruikelijke voorschriften zoals het houden van de 1,5 meter en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen.

– Bijbelkringen en gemeente groei groepen thuis

Bijeenkomsten thuis zijn mogelijk, maar wel binnen de geldende voorschriften. Van belang is daarbij om elkaar voldoende te respecteren als er bezwaren zijn vanwege de risico’s van besmetting. Heb begrip voor elkaar.

– Contact onderling

Als kerkenraad ondersteunen wij van harte de mooie initiatieven die zijn ontstaan de afgelopen tijd door bijvoorbeeld met elkaar te wandelen of te eten. Zoek elkaar op in deze lastige tijden, praat met elkaar en onderhoud op deze manier de contacten.
Of zoek eens iemand op die je niet goed kent of die alleen is en behoefte heeft aan contact. Zo houden we de onderlinge band, hoe beperkt ook, met elkaar. En vooral, bid voor onze gemeente en al haar leden in deze moeilijke tijden!

X