Uitvaart

Als iemand overlijdt schieten woorden en gebaren vaak tekort. Daarom kan de kerk van betekenis zijn door woorden en rituelen te geven om het afscheid te begeleiden. Vroeger werden mensen in de kerk begraven, later rond de kerk. Zo is de kerk eeuwenlang bij het begraven van mensen betrokken geweest.

Een goed afscheid
Het begraven van een dode is een weldaad die je iemand bewijst, net als bijvoorbeeld het bezoeken van een zieke en het troosten van een bedroefde. Je laat iemand niet achter, maar verzorgt hem of haar tot het allerlaatste moment. Wanneer je met een goed gevoel terug kunt denken aan de uitvaart komt dit de rouwverwerking ten goede.

Uitvaartdienst
Nabestaanden weten niet altijd welke rol de kerk kan spelen bij de uitvaart. Achteraf is er vaak de ontdekking en de dankbaarheid dat de kerk woorden en rituelen tot haar beschikking heeft die juist nu hun waarde bewijzen.
In een uitvaartdienst zal aandacht zijn voor wie de gestorvene is geweest. De voorganger kan samen met familieleden en/of vrienden invulling aan dit gedeelte geven.
Daarnaast klinkt een tekst uit de Bijbel. Het leven van de overledene wordt in het licht van Gods geschiedenis met mensen geplaatst. In gebeden zal dankbaarheid klinken voor het leven van de overledene. Verdriet en pijn worden verwoord.
Aan het einde van de uitvaart wordt het lichaam uit handen gegeven, losgelaten, en toevertrouwd aan de Eeuwige.

Informatie: dominee@defontein-nijkerk.nl
 

Loading

ACTIVITEITEN

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status