Missionair

De gemeente van Jezus Christus is missionair. Geen eiland, geen gesloten kring.
We zijn gericht op de ontmoeting met onze omgeving.

Missionair
Missionair heeft te maken met missie. We zijn gezonden. De kerk is er niet voor zichzelf, maar is gezonden in de wereld. Geen gesloten kring, maar een gemeenschap die uitnodigend is. Naar buiten gericht, in getuigenis en dienst. In woord en daad.

De boodschap van het Evangelie is te kostbaar om voor jezelf te houden. Je gunt anderen het goede nieuws over Jezus Christus en het Koninkrijk.

Een houding
Het gaat niet om (extra) activiteiten, maar om een houding. Een gunnende houding, gericht op gasten. Zouden anderen opnieuw of voor het eerst geraakt kunnen worden door het evangelie?
De missionaire gemeente heeft weet van de bron die het Evangelie is en straalt dat uit.
Vooronderstelling van missionair werk is dat het zinvol is mensen te bereiken met het Evangelie.

Missie of zending kan worden verstaan als het aanmoedigen van communicatie waarin het Evangelie een kans krijgt gehoord en verstaan te worden als nieuwe levensoriëntatie (prof. Mechteld Jansen).

Die drive is belangrijk.

Of je wilt of niet, je bent getuige. Mensen in onze omgeving zien kerkgebouwen, en ontmoeten mensen die geloven. Dat geeft een indruk. Positief of negatief. Je hoeft je dus niet af te vragen of je een missionaire gemeente bent, je bent het al.

Het draait om relaties
Hoe raken mensen bij de kerk betrokken, hoe worden ze opnieuw  of voor het eerst geraakt door het Evangelie?

Als je toetreders tot de kerk vraagt wat voor hen doorslaggevend was, is het altijd: relaties. Het gaat niet om aantrekkelijke cursussen of mooie programma’s, hoe belangrijk ze ook kunnen zijn . Het gaat niet om laagdrempelige vieringen, tv-programma’s, communicatieve folders of boekjes. Ze zijn allemaal ondersteunend in de relaties die gelegd zijn.

Het hart van de missionaire gemeente klopt in de netwerken van de gemeenteleden zelf. In een uitnodigende stijl kan het Evangelie ter sprake komen als mogelijke levensoriëntatie. Niet dwingend opgelegd, maar gastvrij en gunnend.

Mensen kunnen God opnieuw ontmoeten als mensen zich begeven in een taalveld waarin God ter sprake komt. Elke christen heeft buren en vrienden. Die contacten zijn belangrijk. Niet dat je de missionaris moet spelen, maar op een geschikt moment kun je heel ongedwongen God ter sprake brengen. Of ze uitnodigen voor een kerkdienst. Daar komen mensen samen, daar kan iets overkomen van een andere werkelijkheid. Dat kan doorwerken, daar geloof ik in.
(dr. Arjan Plaisier, Trouw 30 december 2008)

Onze gemeente De Fontein wil zich verder oriënteren op haar missionaire opdracht en dit ontwikkelen. Het gaat niet van de een op de andere dag. Maar een geleidelijk (natuurlijk) proces.

Loading

ACTIVITEITEN

26 november Basiscatechese
27 november Noadja
29 november Open Kerk
10 december Jeugddienst
11 december Noadja | kerstavond

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status