Meedoen

Als gemeente vinden we het van waarde om iedere belangstellende deel te laten nemen aan bepaalde activiteiten.

Geen voorwaarden
Lidmaatschap van De Fontein is geen voorwaarde om deel te nemen.
We hopen dat het aangebodene de nieuwsgierigheid opwekt.
Iedereen die belangstelling heeft is van harte welkom.

Groei in geloof en onderlinge verbondenheid
In een grote gemeente is het goed om inhoud te geven aan geloofsverdieping en onderlinge verbondenheid.

Onder deze meedoen knop kunt u de vele activiteiten vinden voor diverse leeftijdsgroepen.

Bewoners van de wijk Corlaer
De Fonteinkerk staat aan de rand van de wijk Corlaer.
Bewoners van deze wijk worden uitgenodigd om (vrijblijvend) deel te nemen.
U en uw kinderen hoeven geen lid van De Fontein te zijn.

Activiteiten voor kinderen en jongeren zijn, bij uitstek, momenten om kennis te maken met het christelijke geloof en leden van De Fontein.

Loading

ACTIVITEITEN

17 september Jeugddienst
11 oktober Seniorenmiddag
29 oktober Jeugddienst
10 december Jeugddienst
15 december Adventsbijeenkomst senioren

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status