Kerngroepen

Omzien naar elkaar is noodzakelijk in een grote gemeente. Je verliest elkaar zo uit het oog. Daarom is de gemeente ingedeeld in kerngroepen.
10 Adressen vormen een kerngroep die elkaar ontmoet en omziet naar elkaar.

Informatie: kerngroepen@defontein-nijkerk.nl

Aanleiding
Onze gemeente is de laatste jaren sterk gegroeid en daar mogen we dankbaar voor zijn. Die groei lijkt tegelijkertijd ook schaduwkanten te hebben. Voor sommigen voelt het onpersoonlijker en anoniemer;  gemeenteleden kunnen langzaam afhaken of nieuwkomers missen de warmte die hoort bij een christelijke gemeente. Wanneer we als gemeente willen omzien naar elkaar en met elkaar willen meeleven, is een eerste stap dat we elkaar, zeker in onze directe woonomgeving, kennen en ontmoeten.
Daarom heeft de kerkenraad in 2007 ingestemd met de indeling van de hele gemeente in kerngroepen. Vergelijk het niet met een (bijbelstudie)groep waar je wel of geen lid van kunt worden, het is de basisstructuur van onze gemeente.

Doel en activiteiten
Een kerngroep wordt gevormd door gemeenteleden die bij elkaar in de buurt wonen. Daarbij gaat het om 10 tot 12 adressen. Door als groep jaarlijks een of meer ontmoetingen/activiteiten te organiseren leer je elkaar kennen. In de praktijk blijkt dat zoiets heel eenvoudig en laagdrempelig kan zijn. Zo krijg je oog voor wat er speelt en kun je naar elkaar omzien in lief en leed en elkaar tot een hand en een voet zijn.

Organisatie
Kerngroepen zijn er dan ook voor-en-door de gemeenteleden zelf, er is geen groepsleider. Wel heeft elke groep een contactpersoon die contact houdt met het begeleidingsteam. Die geven waar nodig ondersteuning en geven door als mensen verhuizen of nieuw komen. Het begeleidingsteam bestaat uit 5 gemeenteleden  en via de ouderling gemeenteopbouw is er contact met onze kerkenraad.

Informatie
kerngroepen@defontein-nijkerk.nl

Loading

ACTIVITEITEN

20 september Beth Moore-studie
23 september Basiscatechisatie
1 oktober Noadja
7 oktober Basiscatechisatie
10 oktober Seniorenmiddag

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status