Kerkenraad

Kerkenraad
De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente.
De leden noemen we ambtsdragers. Dat zijn de ouderlingen en diakenen. Ze zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk voor de opbouw van de gemeente.

Het dagelijkse bestuur wordt door het moderamen (kleine kerkenraad) verzorgd. Deze bestaat uit een beperkt aantal kerkenraadsleden.

Samenstelling en functies
Hoe is de kerkenraad in De Fontein in deelgebieden opgebouwd?
We kennen 2 ambten: ouderling en diaken.

Ouderling (21)

 • Pastorale ouderlingen
  Deze dragen zorg voor de gemeente als gemeenschap, waarbij elke ouderling als contactpersoon voor een aantal adressen fungeert. Hij legt pastorale bezoeken af.        
  Aantal: 12
   
 • Jeugdouderlingen
  Deze concentreren zich vooral op het jeugdwerk. Samen met de jongerenwerker en jeugdcommissie voeren deze het jeugdbeleid uit.
  Aantal: 2
   
 • Ouderling gemeenteopbouw
  Hij is de coördinator om activiteiten en bijeenkomsten ter bevordering van de groei en bloei van de gemeente te stimuleren.
  Aantal: 1      
          
 • Kerkrentmeesters
  Dragen zorg voor de financiële aangelegenheden en zorgen voor onderhoud van kerkgebouw enz.
  Aantal: 6 (3 ouderlingen en 3 benoemde gemeenteleden)

Diaken (7)

 • Diakenen
  Zorgen voor diaconale hulp. Waar nodig geven ze financiële of andere vorm van steun aan mensen die het moeilijk hebben. Zij zorgen voor de zondagse collectes.                            
  Aantal: 6
   
 • Jeugddiaken
  Specifiek gericht op jongeren om deze te ondersteunen en aan te moedigen om oog te hebben voor de naaste. Het gaat hier meer om een praktische toepassing van het geloof.
  Aantal: 1
Loading

ACTIVITEITEN

20 september Beth Moore-studie
23 september Basiscatechisatie
1 oktober Noadja
7 oktober Basiscatechisatie
10 oktober Seniorenmiddag

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status