HiP Nijkerk

Hulp in Praktijk

Hulp bieden aan mensen in de samenleving op hun eigen netwerk. Dat is het doel van HiP Nijkerk.

Heel Nederland
De landelijke stichting Hulp in Praktijk (HiP) faciliteert diaconieën in het koppelen van hulpvragen aan vrijwilligers uit de kerken.

Nijkerk
In Nijkerk maken bijna alle kerken gebruik van HiP als diaconaal platform.

Eén centrale plek
Er is één centrale plek waar hulpvragen en -aanbod samenkomen en gekoppeld worden: www.hipnijkerk.nl

Vrijwilligers
Wilt u iets betekenen voor Nijkerks die geen netwerk hebben om op terug te vallen? Dan kunt u zich als hulpaanbieder opgeven: www.hipnijkerk.nl

Praktische en sociale hulp door Hip
Hip zet in op praktische en sociale hulp:

  • klusjes in en rond het huis
  • iemand bezoeken
  • wandeling met iemand maken
  • etc. 

Bent u of kent u iemand die te maken heeft met eenzaamheid voor wie hulp meer dan welkom is, klik dan op www.hipnijkerk.nl en dien de hulpvraag in.

Contact
Tel: 033-20 22 68 1
nijkerk@stichtinghip.nl
Contactpersoon voor De Fontein: Diaken Jan Versloot

Flyer Ik bied hulp aan

Flyer Ik wil graag hulp

Loading

ACTIVITEITEN

20 september Beth Moore-studie
23 september Basiscatechisatie
1 oktober Noadja
7 oktober Basiscatechisatie
10 oktober Seniorenmiddag

EXTERNE EVENEMENTEN

LOCATIE & ROUTE

Wilt u een dienst bezoeken?

Onze kerk kunt u vinden op het volgende adres:
Dominee Kuypersstraat 2, Nijkerk

Klik hier voor de routebeschrijving

ANBI

ANBI-status